2010. február 21., vasárnap

Milyen legyen a Nemzeti Lovarda 5 év múlva

Több helyen felvetődött a kérdés, mint ahogy az is, hogy mi legyen az előz év folytatása. A választ valószínűleg senki nem hordja a zsebében azt szívós, közös munkával kell kialakítani. Véleményem összetettebb annál, hogy valamelyik felkínált választ kijelöljem, ezért leírom.

A Nemzeti Lovardáért Alapítvány nem kizárólag a jelenlegi Nemzeti Lovarda üzemeltetését tűzte ki célul, hanem:
"...egy Nemzeti Lovas Központ megvalósítási szándékát tükröző széleskörű civil összefogást kíván létrehozni, azzal a célkitűzéssel, hogy a Nemzeti Lovardában működő Nemzeti Lovas Központ váljék a harmadik évezredben a “magyar lovas iparág" motorjává...

Egy Nemzeti Lovas Központnak mindenképpen Budapesten van helye. A környező országok, mint Szlovákia, Horvátország, Ausztria, Cseh Köztársaság, Lengyelország, Románia stb. mind rendelkeznek megfelelő lovas centrummal, pedig egyik sem vallja magát lovas nemzetnek és nem is köszönhetnek annyit ennek a nemes állatnak, mint mi...

Mint minden ágazatnak, a lóval való tevékenységeknek is alapfeltétele a megfelelő szakképzés. Nagy szükség van az országban szerteszét működő, mindenféle szintű lovas szakember-képzés (az állatorvostól a lóápolóig) gyakorlati igényekhez való igazítására. Úgy gondoljuk, hogy a jelenleg oktatott ismeretek bizonyos részét, akár a meglévő oktatási struktúrák bármilyen sérelme nélkül, egy Nemzeti Lovas Központ oktatási feladatain keresztül tudnánk piacképesebbé, és a gyakorlat számára hasznosabbá tenni.

A Fővárosban működő lovas központ az egyedüli lehetőség, hogy kora gyermekkorban, gyermekeink már hat éves kortól esély kaphassanak a lóval, a lovassporttal való megismerkedésre. Szerte Európában egymást érik a nagy versenyekkel egyidejűleg, azonos helyszínen szervezett pony lovak számára kiírt versenyek...

A Nemzeti Lovas Központ az egyetlen létesítmény Budapesten, mely helyet tud biztosítani a Magyar Öttusa Szövetség sportolóinak, valamint a REBISZ lovas állományának...

A fejlettebb nyugati országok sokkal komolyabban veszik a lovas szektort, mint nálunk, emiatt az ott nagyságrendekkel jobban működik. Az ágazat jelentős számú dolgozót foglalkoztat, takarmányt vásárol a mezőgazdaságtól, jelentős turisztika attrakció, stb., s így nyilvánvaló, hogy közvetlen és közvetett haszna is óriási. Hollandiában, Angliában és Írországban a lótenyésztés és -kereskedelem a mezőgazdaság jelentős tényezője..."

A fenti sorok az Alapítvány célkitűzéseiből származnak, amelyet meg kell tölteni tartalommal! Úgy tűnik a közös gondolkodást elbizonytalanítják azok az erősen pozitív kezdeményezések, amelyek a lovas ágazat motorjaként egy sokkal nagyobb szabású központ létrehozását célozzák meg, pedig ennek csak örülni kellene és nem azt látni benne, hogy Tattersallhoz kapcsolódó munkát teszi fölöslegessé.

Véleményem szerint a Tattersall igen kedvező helyen van, 70%-ban kész infrastruktúrával rendelkezik bármilyen szintű lovas rendezvény, illetve tevékenység lebonyolításához. Ugyan akkor azt is látni kell, hogy a rendelkezésre álló terület nagysága behatárolja a rendezvények méretét, tehát amennyiben sikerül jobb helyet találni a nagyszabású rendezvényeknek, akkor nincs ok habozni, azokat a megfelelőbb helyre kell vinni. Erre igen jó példa a téli lovas világkupa forduló az Arénában. Amennyiben a jelenlegi Tattersallnál kényelmesebb, modernebb, állandó helyet lehet biztosítani a nagy szabású versenyeknek, küzdeni kell azért is, DE ez nem jelentheti azt, hogy a Nemzeti Lovardának a jelenlegi helyén ne lenne a közeli és távoli jövőben szerepe, feladata. Eggyetlen koncepció sem ér semmit addig, amíg csak építményekről beszélünk. Mindent meg kell tölteni tartalommal, az építményekbe rendezvényeket, feladatokat, embereket kell szervezni. Ez a lovas iparág mai helyzetében igen nehéz, és valószínűleg nem is megy egyik napról a másikra.

A Tattersall szerepe összetett és két fázisú, amely:
- a célkitűzéseknek megfelelően szolgálja a lovas ágazat iparágként való megjelenítését,
- szolgálja egy korszerűbb lovas központ bizonyos tevékenységeinek előkészítését,
- biztosítja az intézmény hosszú távú jövőjét.

I fázis: Az elkövetkezendő öt év.
 1. Versenyközpont.

  A téli versenyek feltételei adottak, melyet a résztvevők nagy száma igazol. Mindenképp fejleszteni kell a parkolási lehetőséget és a személyi higiéniéval összefüggő kiszolgálóegységek működését. Valószínűleg jótékony hatású lenne és a versenyzőkön kívüli nézőközönséget is vonzana, ha emelkedni tudna a verseny követésének komfortszinvonala. (Büfé-lelátó). A nyári versenyekre gazdasági számításokkal alátámasztottan érdemes megfontolni a négy évszakos pálya kialakítását, illetve további ideiglenes lóférőhelyek kialakítását.

 2. Oktatási központ.

  a.) Bérlovaglás - futószáras, osztályos lovas oktatás általános iskoláknak.
  b.) Bérlovaglás - lóbérletek ifi versenyzőknek.
  c.) Öttusa edzések.
  d.) Edzőképzés - más intézményekkel kooperálva.
  e.) Lovarda vezető képzés.
  f.) Pályaépítő képzés - ennek feltétele a rendszeres versenyrendezés.
  g.) Gyakorlati helyszín mezőgazdasági irányultságú oktatási intézmények számára.
  h.) Rendezvény helyszín - tenyésztők, lovarda vezetők, edzők, stb számára. Itt gondolhatunk akár külföldi előadók által megtartott és tolmácsolt előadás sorozatára is.

 3. Egyéb lovas rendezvények.

  A mennyiben sikerül a tenyésztői lelkesedést összefogni és olyan tenyészállat minősítő rendszert létrehozni, amelyet fajtáktól függetlenül a tenyésztők nagy része elfogad, és akar is rá áldozni, akkor az jól kiegészítheti egy versenyközpont működését. Szerte Európában több hetes tesztekre viszik a tenyésztők a tenyészállataikat azért, hogy standardizált körülmények között összehasonlíthassák az állatokat. Amennyiben a tenyésztést sok kis tenyésztőre alapozzák, márpedig ez a kívánatos, akkor mindenképp szükség lehet olyan helyekre, ahol felkészítik a tenyészállatokat a bemutatásra. Ezek egy lovas központ életében időszakos elfoglaltságok, de a versenyidőszakok közti szüneteket jól ki tudják tölteni.

 4. Egyéb lovas szolgáltatások centruma:

  - Lovas boltok,
  - Fedeztető állomás,
  - Gazdaságosan, alacsony bérleti díjért működtethető irodahelyiségek.

 5. Elegáns belvárosi bértartóhely.

  II. fázis:

  Az előző felsorolás valószínűleg nem teljes, de arra mindenképp rámutat, hogy II. fázissal csak abban az esetben kell számolni, ha létrejön egy korszerűbb, nagyobb lovas központ a város más területén. Aggódni azonban akkor sem kell, mert a fentebb felsorolt 5 pontból csak egy, a versenyközpont az, amelynél a fizikai adottságok behatárolják a működést. A többi pontban a hozzáadott érték a fontos, az infrastruktúra szinte most is adott.

  A II. fázis tehát azt feltételezi, hogy létrejön egy újabb lovas központ, amely a nagy rendezvényeknek adhat otthont. Ez mindenképp támogatandó, hiszen a lovas kultúránk szinvonalát emeli, azonban nem jelentheti azt, hogy a kisebb rendezvények megtartása a Tattersallban ne lenne gazdaságosabb illetve azt, hogy az előző felsorolás 2-5-ig pontjait ne lehetne magas szinvonalon tovább folytatni. A két fázisú működés tehát egyelőre feltételes, hiszen egy kapavágás sem történt más lovasközpont létrehozására, ugyan akkor az I. fázis szükséges a Tattersall megfelelő szinvonalra emeléséhez. Szerintem most csak annyiban kell a 6. ? évre gondolni, hogy azok a tevékenységek, amelyeket a szükséges beruházásokkal az I. fázisban megfelelő szinvonalra emelünk, és amelyeket az esetleges II. fázisban célszerű máshová tenni, a 6. évre termeljék ki az árukat.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése